Mobiele beveiliging: waarom altijd extra zorg moet worden besteed

Nieuws

2019-11-08

Naarmate het gebruik van mobiele apparaten toeneemt, staan mensen nooit stil bij de gezondheidseffecten die ermee gepaard gaan. Dit artikel geeft daar inzicht in.

Mobiele beveiliging: waarom altijd extra zorg moet worden besteed

Gezondheidseffecten van mobiele straling

Aangezien het voortbestaan en het gebruik van mobiele apparaten wereldwijd toeneemt, staat het onderwerp van het effect van mobiele straling nog steeds ter discussie. Mobiele telefoons gebruiken elektromagnetische straling, terwijl andere digitale draadloze systemen soortgelijke straling uitzenden die als schadelijk voor de mens wordt beschouwd, hoewel dat nog niet is aangetoond door onderzoek.

Er zijn internationale richtlijnen over de niveaus van blootstelling aan een microgolffrequentie. Het vermogensniveau van mobiele apparaten wordt bijvoorbeeld beperkt door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Meestal overschrijden mobiele apparaten de richtlijnen niet. De richtlijnen houden rekening met thermische effecten, omdat het geen afdoende demonstratie is van niet-thermische effecten

Bestudeerde effecten van mobiele straling op de gezondheid

De uitgebreide onderzoeken hebben gekeken naar de effecten van straling op de cerebrale bloedstroom, kanker, mannelijke vruchtbaarheid en glucosemetabolisme, evenals elektromagnetische overgevoeligheid. In al deze gevallen was er geen betrouwbaar of consistent bewijs dat mobiele straling in verband bracht met een van deze gezondheidsproblemen.

Het onderzoek naar kanker koppelde bijvoorbeeld het gebruik van mobiele telefoons niet echt aan een verhoogd risico op hersen- of hoofdkanker. Evenzo bracht het onderzoek naar de cerebrale bloedstroom de blootstelling aan straling van mobiele telefoons niet in verband met problemen. Nogmaals, er waren inconsistente resultaten die mobiele straling koppelden aan het glucosemetabolisme in de hersenen.

Richtlijnen en voorschriften voor mobiele veiligheid

Sommige regeringen en andere internationale instanties hebben bepaalde voorschriften ingevoerd om de mensen die mobiele telefoons gebruiken en degenen die in de buurt van basisstations wonen, te beschermen. Fabrikanten van mobiele telefoons en netwerkaanbieders moeten zich houden aan specifieke veiligheidsnormen die het niveau van blootstelling aan straling tot een minimum beperken.

Meer dan 80 landen hebben de richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection aangenomen. Deze instantie heeft bijvoorbeeld instructies voor zowel de algemene bevolking als beroepsmatige blootstelling. Ook komen er veel andere richtingen op nationaal en internationaal niveau. Dit zijn enkele van de inspanningen die worden gedaan om stralingseffecten te beteugelen.

Voorzorgsmaatregelen

Hoewel sommige onderzoeken straling van mobiele telefoons en basisstations niet in verband brengen met nadelige gezondheidseffecten, zijn er al enkele voorzorgsmaatregelen genomen om mensen die deze apparaten gebruiken te beschermen. Zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie straling van mobiele telefoons geclassificeerd als kankerverwekkend. Het adviseerde mensen om de blootstelling aan deze straling te verminderen.

Op nationaal niveau hebben regeringen mensen ook geadviseerd om ook de blootstelling aan mobiele straling te beperken. Andere landen hebben een bescheiden gebruik van mobiele apparaten voor kinderen aanbevolen, omdat deze een hogere specifieke absorptiesnelheid hebben in vergelijking met volwassenen, omdat straling meer bij kinderen doordringt. Dit zijn enkele van de voorzorgsmaatregelen die de autoriteiten hebben genomen.

Laatste nieuws

Relax Gaming bekroont zijn nieuwste Megapays Jackpot Millionaire bij Unibet
2023-09-03

Relax Gaming bekroont zijn nieuwste Megapays Jackpot Millionaire bij Unibet

Nieuws